Export

De China Desk (TCD) biedt technische en commerciële ondersteuning bij inkoop- en verkoopprocessen in China.

Export: Export zijn goederen en diensten die in het ene land worden geproduceerd en in een ander land worden verkocht aan kopers. (Europa à China)

Exporteren naar China kan ook een belangrijke potentiële pijler zijn, waarmee u uw omzet aanzienlijk kunt verhogen. De economie van dit land is een van de snelst groeiende ter wereld. Vooral de laatste jaren is er een toenemende vraag naar hoogwaardige Europese producten voor Chinese consumenten. We kunnen de markt verkennen, contacten leggen, rapporteren en plannen helpen realiseren.

Een succesvolle benadering van de Chinese markt vraagt om een concreet actieplan waarbij een goede voorbereiding en kennis van cultuur en taal essentieel zijn. We reizen regelmatig naar China om contacten te onderhouden. We ontmoeten partners en bezoeken de partijen die distributie en verkoop faciliteren.

 

Contacteer ons voor specifiek advies in uw project.